Takaisin ajankohtaisiin
8.2.2022

Pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmä suosittaa Etelä-Suomen aluehallintovirastolle, että se purkaa nykyiset yleisötilaisuuksia koskevat rajoitukset pääkaupunkiseudulla 14. helmikuuta alkaen, mikäli sairaalakuormituksen kehitys jatkuu suotuisana. Epidemiatilanne pääkaupunkiseudulla on tasaisesti parantunut ja tartuntamäärät ovat laskusuuntaiset. Virusta esiintyy väestössä kuitenkin yhä huomattavan paljon. Ihmisten vastuullisen käyttäytymisen merkitys korostuu rajoituksia purettaessa entisestään.

Pääkaupunkiseudulla omikronvariantin aiheuttaman tautiaallon tartuntahuippu on ohitettu. Tartuntamäärät ovat olleet viimeisten viikkojen aikana tasaisesti laskussa, mutta virusta esiintyy yhä väestössä huomattavan paljon aiempaan verrattuna. Tämänhetkisen ajankohtaisen epidemiologisen arvion perusteella laskusuunta jatkuu lähiviikkoina ja sairaalahoidon kuormituksen äkillistä kasvua voidaan pitää lyhyellä aikavälillä epätodennäköisenä.

Koronakoordinaatioryhmä katsoo, että tilojen käyttöä koskevat rajoitukset (tartuntatautilain 58 d §) ovat voimassa olevan päätöksen mukaisesti yhä välttämättömiä. Toimijoiden tulisi siis tiloissaan edelleen ehkäistä lähikontaktien aiheuttamaa tartuntariskiä monipuolisin keinoin, jotta tiukempiin rajoituksiin ei olisi tarvetta palata.

Pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmä suosittelee, että sisätiloissa järjestettävissä tapahtumissa sekä joukkoliikenteessä edellytettäisiin kasvomaskin käyttöä myös 14. helmikuuta jälkeen.

Kun rajoituksia laajasti puretaan, on entistäkin tärkeämpää, että ihmiset toimivat vastuullisesti ja huomioivat terveysturvallisuustoimet arjessaan ja kohtaamisissaan. Tärkeää on yhä edelleen noudattaa laajaa maskisuositusta, pysyä lievienkin koronavirukseen sopivien oireiden ilmentyessä kotona sekä noudattaa hyvää käsi- ja yskimishygieniaa. Rajoituksia purettaessa ihmisten omalla vastuullisella toiminnalla voidaan parhaiten ehkäistä tautitilanteen pahenemista uudelleen.

Sairaalakuormitus on edelleen korkealla tasolla ja virusta esiintyy väestön keskuudessa yhä paljon. Pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmä arvioi tilanteen kehittymistä viikoittain ja on valmis tarvittaessa ryhtymään uusiin toimenpiteisiin, mikäli ne ovat tautitilanteen kehityksen valossa välttämättömiä.

Laaja maskisuositus on pääkaupunkiseudulla voimassa toistaiseksi ja etätyösuositus on voimassa ainakin helmikuun ajan.

Pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmä valmistelee paikallista päätöksentekoa

Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupungit, THL, HUS ja Etelä-Suomen aluehallintovirasto perustivat pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmän 10. syyskuuta 2020. Sosiaali- ja terveysministeriön alueellista toimintamallia soveltavan ryhmän tavoitteena on vahvistaa yhteistä tilannekuvaa sekä koordinoida ja valmistella alueellisia ja paikallisia toimia.

Ylimmästä johdosta koostuva ryhmä vastaa yhteisen tilannekuvan pohjalta päätöksenteon valmistelusta ja koordinaatiosta. Päätökset tekee jokainen toimija oman toimivaltansa puitteissa. Ryhmä tiivistää pääkaupunkiseudulla koko koronakriisin ajan jatkunutta yhteistyötä.

Helsingin kaupungilla on vastuu ryhmän toiminnan organisoinnista.

Helsingin, Espoon ja Vantaan lisäksi myös Kauniainen seuraa koordinaatioryhmän linjaamia rajoituksia ja suosituksia.

Kauniaisten valmiusjohtoryhmä käsittelee suositukset keskiviikkona 9.2.