Tillbaka till aktuellt
14.8.2023

Vi har fått information om att det har varit hundar inne på området för öppna familjeverksamheten. Vi vill påminna alla om att området, och alla andra lekplatser, är avsedda för barns lek och rekreation i en trygg miljö.

Det är förbjudet att ta in hundar på lekplatsen. Enligt ordningslagen är det ägarens eller innehavarens ansvar att se till att hunden inte över huvud taget kommer in på områden som är reserverade som lekplats för barn (med undantag för t.ex. servicehundar). Det är också viktigt att komma ihåg att hundar alltid ska hållas kopplade inom tätorter.

Hundars avföring kan dessutom innehålla bakterier och mikrober som kan vara skadliga för barn. Speciellt på lekplatsområden, där barn leker och kan komma i kontakt med marken med sina händer, är det oerhört viktigt att hålla området rent och tryggt.

Vi ber vänligen alla hundägare att avstå från att rasta hundar på barns lekplatser. På så sätt kan vi tillsammans se till att lekplatsen förblir en ren och trygg plats för alla barn och familjer. Tack för din förståelse och samarbete!