Tillbaka till aktuellt
14.6.2024

I Grankulla är personbilen något populärare än kollektivtrafiken, enligt en undersökning av Helsingforsregionens trafik (HRT).

Målet med undersökningen var att identifiera olika resebehov och -preferenser inom hela HRT-området och dess omgivning. I Grankulla svarade cirka 170 personer på enkäten som i hela huvudstadsregionen fick närmare 30 000 svar.

Mer än hälften av de Grankullabor som svarade, 58 procent, kör bil dagligen eller flera gånger i veckan. Kollektivtrafiken används däremot dagligen eller flera gånger i veckan av något mindre än hälften, 49 procent.

Många gör också sina resor med en så kallad hybridmodell, det vill säga en kombination av bil och kollektivtrafik.

Läs närmare om resultaten i vår finskspråkiga nyhet