Tillbaka till aktuellt
3.2.2023 | Miljö

Helsingforsregionens miljötjänster HRM ansvarar för uppföljningen av luftkvaliteten i huvudstadsregionen. Luftkvaliteten mäts med hjälp av permanenta och flyttbara mätstationer. En av den flyttbara mätstationerna är under år 2023 belägen i Grankulla.

Här undersöker HRM vilken inverkan trafiken och gatudammet har på luftkvaliteten i stadens centrum och hur den har utvecklats sedan år 2018. Då var mätstationen belägen på samma plats, det vill säga på södra sidan om Grankullavägen framför stadshuset parkeringsplats. HRM följer även årligen med luftkvaliteten i Grankulla med så kallade passivinsamlare och med den flyttbara mätstationen en gång vart femte år. Trafikmängden längs med Grankullavägen är cirka 13 000 fordon per dygn. 

Förutom i Grankulla finns det i år flyttbara mätstationer för luftkvalitet även i Mosabacka i Helsingfors, längs Tavastehusleden och nära avfallskraftverket i Långmossebergen samt i Kervo centrum. Mätstationerna samlar in information om bland annat mängderna inandningsbara partiklar, finpartiklar och kväveoxider i inandningsluften.  

Du kan följa med luftkvaliteten i huvudstadsregionen och i Grankullla i realtid via HRM:s sidor.