Takaisin ajankohtaisiin
3.2.2023 | Ympäristö

Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY mittaa pääkaupunkiseudun ilmanlaatua sekä pysyvillä että vuosittain siirrettävillä mittausasemilla. Yksi mittausasema on vuonna 2023 sijoitettu Kauniaisten keskustaan Kauniaistentielle.

Kauniaisissa selvitetään liikenteen ja katupölyn vaikutusta keskusta-alueen ilmanlaatuun. Kauniaisissa on mitattu ilmanlaatua samalla paikalla edellisen kerran vuonna 2018 ja nyt arvioidaan ilmanlaadun kehittymistä keskusta-alueella. HSY mittaa Kauniaisten ilmanlaatua mitataan siirrettävällä mittausasemalla viiden vuoden välein sekä vuosittain passiivikeräimien avulla. Mittausasema sijaitsee Kauniaistentien etelälaidalla, kaupungintalon paikoitusalueen läheisyydessä. Liikennemäärä Kauniaistentiellä on noin 13 000 ajoneuvoa vuorokaudessa.

Kauniaisten lisäksi ilmanlaadun siirrettävät mittausasemat sijaitsevat tänä vuonna Helsingissä Tapanilassa, Hämeenlinnanväylän varrella, jätevoimalan läheisyydessä Långmossebergenissä sekä Keravan keskustassa. Mittausasemat keräävät tietoa muun muassa hengitettävien hiukkasten, pienhiukkasten ja typenoksidien pitoisuuksista.

Voit seurata pääkaupunkiseudun ja Kauniaisten ilmanlaatua reaaliaikaisesti HSY:n ilmanlaatusivuilta.