Tillbaka till aktuellt
25.10.2021

Grankulla stad uppdaterar sin strategi nu när den nya fullmäktigeperioden börjat. Vi vill höra din åsikt om centrala frågor gällande Grankulla och strategin. Svara på enkäten senast 31.10 kl. 12 och påverka hur Grankulla prioriterar sin verksamhet under de kommande åren. Vi utnyttjar resultaten i fullmäktiges seminarier och strategins prioriteringar.

Vi genomför en uppföljande enkät i början av 2022, där du får kommentera utkastet till strategin. Vi informerar mer om det senare. Målet är att stadens nya strategi godkänns i fullmäktige i mars.

Staden finns till för sina invånare – din åsikt är väldigt viktig för oss.

Med hjälp av Innoduel-undersökningen får vi som slutresultat sex listor, där svaren från dig och de andra deltagarna är ordnade enligt prioriteringsordning. OBS! Du kan delta igen för att ge svar och prioritera tidigare svar. Du kan svara fram till 31.10 kl. 12.

Klicka alltså på länken nedan, och gör följande två saker:

  1. Välj det svar som du tycker är närmare eller mer lämpligt av de två svarsalternativen.
  2. Du kan lämna egna svar när som helst genom att trycka på knappen “Lägg till svar” längst ner på sidan. När du är färdig ska du skicka dina svar genom att trycka på “Skicka”-knappen som finns längst upp på sidan. Vänta en liten stund då sidan automatiskt omdirigerar dig till nästa fråga.

Länk till enkäten: Grankulla utvecklar strategin tillsammans

Observera följande: 

  • En del av svaren som används i jämförelsen kommer från andra deltagare. De har inte redigerats, så mindre och ofarliga stavfel kan finnas med. Svar på engelska kan också förekomma, ifall någon valt att skriva förslag på engelska.
  • Innoduel lottar ut varje par med svar. Samma svar kan därför förekomma två gånger.
  • Genom att välja mellan de två svaren kommer du vidare i undersökningen. Gör alltid ett val, även om det är svårt. Av de två svaren som visas väljer du det som är närmare eller mer lämpligt för dig.
  • Skriv svar med en låg tröskel, eftersom alla tankar är viktiga.