Tillbaka till aktuellt
29.4.2024 | Miljö
Kompostoi puutarhajätteesi oikein (Kuva: HSY)

Visste du att du kan producera utmärkt trädgårdsgödsel och jordförbättringsmedel på din tomt genom att kompostera löv, kvistar, gräsklipp och annat trädgårdsavfall? Om din gräsmatta är täckt med ett extra tjockt lager löv, använd en gräsklippare för att strimla dem på plats och låt dem brytas ner och gödsla gräsmattan. Grenar och kvistar kan flisas. Träflisen kan du blanda med lövströ och använda som kompostblandning. Hemlagad träflis kan också användas i stället för köpt barkströ för att bekämpa ogräs runt träd och buskar.

Om det inte är möjligt att kompostera på den egna tomten, kan trädgårdsavfallet föras till Sortti-stationerna i huvudstadsregionen. För mottagningen debiteras en avgift enligt HRM:s prislista, som är 5 € för varje lass trädgårdsavfall och kvistar (utan annat avfall). Avhämtning kan också beställas från privata aktörer som till exempel erbjuder säckar i olika storlekar, i vilka trädgårdsavfall kan samlas in.

Dumpa inte trädgårdsavfall på stadens allmänna områden

Invånarnas trädgårdsavfall får inte dumpas på allmänna områden, parker och skogar. Avfallshögarna förfular områdena och minskar därmed deras rekreationsvärde. Även om det är fråga om organiskt material, övergöder trädgårdsavfallet skogens naturliga vegetationsbotten. De flesta främmande växtarter på stadens områden har spridits till grönområden med trädgårdsavfall. Främmande växtarter är både svåra och dyra att bekämpa. Dylika högar med trädgårdsavfall fungerar också som utmärkta boplatser för råttor. Notera, att staden inte har tillräckligt med resurser att samla in trädgårdsavfall som dumpats på grönområden. Du förstör väl inte din lokala park eller skogsområde med högar av trädgårdsavfall!

Mer information om kompostering hittar du på HRM:s webbplats via den här länken.