Tillbaka till aktuellt
10.10.2022

Grankulla stad inledde i april projektet att ta i bruk ett nytt HR-system, Sarastia365. I en liten organisation har projektet krävt mycket flexibilitet hos de involverade men med gott samarbete har det första målet nu uppnåtts. De flesta inom personalen har lönedag den 10. varje månad och idag har lönen kunna utbetalats lyckat med det nya systemet.

Personaldirektör Ulla Palmroos ser att tre faktorer påverkar framgången.
– Vi satsade på konversionsmaterialet, testade tillräckligt och ordnade utbildningar i det nya systemet, konstaterar personaldirektören.
– Därtill förlöpte samarbetet mellan vår HR, ICT och ekonomiteamet smidigt, vilket för sin del främjade att vårt mål nåddes.

Arbetet att utveckla HR-systemet fortsätter ännu och flera tilläggsdelar ska ännu tas i bruk.

– Den första etappen han nu rotts iland med heder, säger en nöjd Ulla Palmroos.