Tillbaka till aktuellt
10.12.2021 | Allmän kungörelse

Stadsfullmäktige sammanträder i Kasavuoren koulukeskus, adress Kasabergsvägen 1, Grankulla, måndagen den 20 december 2021 kl. 19.00.

Mötet sänds över nätet på www.grankulla.fi. På grund av coronabegränsningarna önskar vi att man följer med mötet på distans.

Det justerade protokollet från sammanträdet tillkännages genom publicering på stadens webbplats måndagen den 27 december 2021.

Grankulla 10.12.2021 Fullmäktiges ordförande