Tillbaka till aktuellt
5.2.2024

Inkommande sommar anställer Grankulla stad ungdomar för olika sommarjobb. Staden erbjuder arbetsuppgifter i simhallen och Kasavuoren koulu, park- och trädgårdsarbete samt på begravningsplatsen. Sommarjobbarna ska vara studerande på andra stadiet (dvs. gymnasium eller yrkesskola) och födda senast år 2007. Lönen för sommarjobbet är 1300 euro i månaden.  

Staden anställer också högskolepraktikanter inom allmänförvaltningen, byggnadsinspektionen, markanvändningen och biblioteket. Sommarpraktikanterna ska studera vid universitet eller (yrkes)högskola och ha minst ett år av studier bakom sig. Staden betalar 1850 euro per månad i lön för praktikanterna.  

Grankulla stad söker sammanlagt 6 säsongarbetare, 5 till underhållsenheten och 1 till begravningsplatsen. Säsongarbetaren ska ha fyllt 18 år och vara utbildad i branschen eller ha erfarenhet av motsvarande uppgifter. Lönen för säsongarbetarna är 1850 euro per månad.

Ansökningstiden tar slut 29.2.  

Sommarjobb

Nedan ser du alla sommarjobb som staden erbjuder. Klicka dig till Grankullas Kuntarekry-sidor. Där hittar du alla våra sommarjobb och kan fylla i ansökningsblanketten. Du behöver skapa ett konto i tjänsten för att kunna sända din ansökan. 

Simhallen

 • 4 sommarjobbare för tiden 24.06–31.7.  
 • Huvudsakliga uppgifter är att övervaka simhallens utebassäng och att hålla uteområdet rent. Arbetet sker i två skiften.
 • Sommarjobbaren ska vara myndig och gått en första hjälpen-kurs. Du kan ta ansvar och jobba självständigt. Du är också pålitlig och kan kundbetjäning.
 • Tidigare erfarenhet av simövervakning och kundbetjäning är en merit.
 • Mer info: tero.kuivalainen@kauniainen.fi  

Kasavuoren koulu 

 • 1 sommarjobbare för tiden 3.6–2.8. 
 • Underhållsarbete av möbler i Kasavuoren koulukeskus. Arbetet innehåller reparation av möbler (stolar, bord, pulpeter) genom att slipa, lacka, rusta upp och ta isär, som hjälpreda för möbelreparatören. 
 • Mer info: leena-maija.niemi@kauniainen.fi  

Lokalcentralen 

 • 2 sommarjobbare 1.6–30.6, gårdsarbete  
 • 2 sommarjobbare 1.7–31.7, gårdsarbete 
 • Mer info: keijo.fonselius@kauniainen.fi  

Underhållsenheten  

 • 10 sommarjobbare för en månads anställningar under maj-augusti 
 • Arbetet är utearbete och främst parkskötsel samt underhåll, bland annat ogräsrensning. 
 • Mer info: antti.artimo@kauniainen.fi 

Begravningsplatsen 

 • 5 sommarjobbare för en månads anställningar under maj-augusti  
 • Mer info: annina.ronnberg@kauniainen.fi  

Sommarjobbsedel för ungdomar 

Grankulla stad betalar 300 euro till en arbetsgivare som med stadens sommarjobbsedel anställer en grankullaungdom född 2005–2009 för en kortare period under sommarmånaderna. Ungdomen ska själv hämta sommarjobbsedeln från ungdomsgården i Grankulla.  

Läs närmare om sommarjobbsedeln på www.grankulla.fi/sommarjobbsedel  

Sommarpraktikanter  

Nedan ser du alla sommarpraktikantjobb som staden erbjuder. Klicka dig till Grankullas Kuntarekry-sidor. Där hittar du alla våra sommarjobb och kan fylla i ansökningsblanketten. Du behöver skapa ett konto i tjänsten för att kunna sända din ansökan. 

Allmänna förvaltningen 

 • 1 sommarpraktikant till förvaltning- och ekonomitjänsterna under maj-augusti 
 • Till uppgifterna hör bland annat informationssökning, arkivering, utredningar, uppdatering av stadens webbsidor och intranät, behandling av inköpsfakturor och andra biträdande kontorsuppgifter. Därtill sköter sommarpraktikanten stadshusets kundtjänst under semesterperioden i juli då stadshuset är stängt. Uppgiften kräver goda kunskaper i finska och svenska. 
 • Vi söker en praktikant som studerar ekonomi, förvaltning eller samhällsvetenskaper.  
 • Mer info: mikael.bostrom@kauniainen.fi, hanna.ormio@kauniainen.fi 

Byggnadstillsynen 

 • 2 sommarpraktikanter för 2 månader för jobb i arkivet, gärna tekniska studier. Arbetet kan göras under maj-augusti. 
 • Mer info: sirkka.lamberg@kauniainen.fi 

Markanvändningen 

 • 1 mätkarl, sommarpraktikant för 2 månader i Grankulla stads markanvändningsenhet. Arbetet kan göras under juni-augusti. 
 • I uppgifterna ingår att göra mätningar i terrängen och vid behov uppdatera stadens GIS-system (platsdatasystem). Sommarpraktikanten ska studera lantmäteri i universitet eller högskola och ha minst ett år av studier bakom sig.  
 • Mer info: minna.penttinen@kauniainen.fi 

Biblioteket 

 • 1 sommarpraktikant för tiden 1.6–30.8 för mångsidiga kundbetjäningsuppgifter i ett medelstort bibliotek.
 • 1 sommarpraktikant för tre månader, arbetet inleds enligt överenskommelse mellan 15.7–1.9. Praktikanten ska främst hjälpa till med musikavdelningens samlingar inför avdelningens renovering. Dessutom får praktikanten arbeta med mångsidiga kundbetjäningsuppgifter och andra uppgifter i vårt medelstora bibliotek.
 • Mer info: jaakko.tiinanen@kauniainen.fi 

Säsongarbetare

Klicka dig till Grankullas Kuntarekry-sidor. Där hittar du vår annons för säsongarbetare och kan fylla i ansökningsblanketten. Du behöver skapa ett konto i tjänsten för att kunna sända din ansökan. 

Underhållsenheten och begravningsplatsen

 • Arbetet sker under april-oktober.
 • Säsongsarbetarens arbetsuppgifter omfattar utomhusarbete och främst skötsel av parker eller begravningsplatsen och att semestervikariera för underhållsarbetarna.
 • Mer info: Underhållenheten: Antti Artimo, antti.artimo@kauniainen.fi  
  Begravningsplatsen: Annina Rönnberg, annina.ronnberg@kauniainen.fi