Tillbaka till aktuellt
8.10.2021

Grunderna i vetenskaplig läskunnighet är en webbkurs som ger studenterna en språngbräda mot fortsatta studier och uppmuntrar dem att söka till högskolestudier. Kursen är främst avsedd för elever i gymnasier och fokuserar på hur vetenskap produceras, hur vardagen ser ut för en forskare och hur högskolestudier är. Kursinnehållet har utarbetats av experter på olika områden från astrofysik till perceptionspsykologi.

Utvecklingscentralen Lärorik har producerat kursen tillsammans med Helsinfors universitet och Grankulla stad.

Bild: © Salla Vasenius

Kursen är avgiftsfri och öppen för alla. Eleverna kan själva genomföra kursen helt självständigt, eller tillsammans med sin egna lärare. Helsingfors universitet ger två studiepoäng för kursen, som man kan utnyttja i sina senare studier.

Kursinnehållet har utvecklats i samarbete med unga och deras önskemål. Under kursen får man bekanta sig med olika vetenskapsområden, till exempel med hjälp av videor av studenter och forskare, och samtidigt öva på kunskaper som behövs i högskolestudierna och inträdesprov.