Tillbaka till aktuellt
1.11.2022

Fullmäktige ska den 14.11 behandla och besluta om en budget för 2023 som baserar sig på en inkomstskatteprocent på 4,36. Den nuvarande procenten 17 sjunker med hela 12,64 procentenheter efter att social- och hälsovårdstjänsterna övergår till välfärdsområdena.

Fastighetsskatteprocentarna föreslås vara på nuvarande nivå, så låga som lagen tillåter. Dock undantaget fastighetsskatten för allmännyttiga samfund som stiger till samma nivå som den allmänna fastighetsskatten är.

Stadsstyrelsen behandlade på måndagskvällenbudgetförslaget och gjorde inga större ändringar  i det.

– Nästa års budget är historisk då Grankulla gör en budget utan social- och hälsovårdssektor. Den flyttar vid årsskiftet till Västra Nylands välfärdsområde. Tyngdpunkten ligger nästa år på skolor- och småbarnsfostran, sade stadsdirektör Christoffer Masar då han tidigare presenterade förslaget för stadsstyrelsen.

Budgeten för nästa år baserar sig på en måttlig skatteinkomstprognos. Verksamhetsinkomsterna minskar till 11 miljoner euro, dvs 27 % jämfört med årets budget. Verksamhetsutgifterna minskar från årets 87,5 miljoner euro till  51 miljoner nästa år. Personalutgifterna kommer att vara ca 32 miljoner euro (45,5 miljoner år 2022). Tjänster köps för 10 miljoner euro (35,2 miljoner år 2022).

Statsandelarnas roll växer rejält nästa år. Andelen statsandelar av  Grankullas skattefinansiering har hittills legat på nivån 0 – 5 % och kommer i fortsättningen att utgöra närmare hälften av denna finansiering.

Investeringarna föreslås vara 18 miljoner euro. De största gäller fasadreparationer på Svenska skolcentrum (4,6 miljoner), Stadsbanan (2,9 miljoner) samt cykelleden Baana (2,9 miljoner).

Budgetförslaget som kommer till behandling kan läsas på  https://www.kauniainen.fi/wp-content/uploads/2022/10/ta-2023.pdf