Tillbaka till aktuellt
12.6.2023 | Småbarnspedagogik och utbildning

Staden har fattat beslut om allokeringen av den lokala justeringspotten som ingår i kollektivavtalet. Från och med lönebetalningen i juni får de anställda förhöjd lön. Löneförhöjningen berör i sin helhet flera olika yrkesgrupper, men staden har beslutat att särskilt rikta förhöjningarna till småbarnspedagogiken och bland annat skolornas speciallärare.

I Grankulla har vi koncentrerat förhöjningarna till bland annat lärarna och speciallärarna inom småbarnspedagogik, språk- och kulturlärarna samt även daghemsbiträdena, familjedagvårdarna och barnskötarna.

Från och med juni är den uppgiftsrelaterade lönen till exempel för en lärare inom småbarnspedagogik 3 075,24 euro och för en speciallärare inom småbarnspedagogik 3 421,45 euro. I gymnasiet är lönen för en behörig speciallärare i tjänsteförhållande 4 230,86 euro och i grundskolan 3 424,27 euro. Ovanpå den uppgiftsrelaterade lönen kommer eventuellt erfarenhetstillägg eller motsvarande tillägg.

Nästan hela personalen som omfattas av kollektivavtalen inom den offentliga sektorn får en engångspott på 467 euro i juni. Personalen inom småbarnspedagogiken får därutöver 120 euro och lärarna 150 euro.

– I stället för särskilda rekryteringstillägg eller motsvarande vill vi i Grankulla erbjuda personalen inom småbarnspedagogiken en konkurrenskraftig grundlön, exceptionellt bra dimensionering av personalen i daghemmen och fungerande ledarskap. På det här sättet skapar vi en utmärkt grund för varaktiga anställningsförhållanden, vilket är en faktor som ökar personalens arbetshälsa och är till stor fördel för grankullabarnen, säger stadsdirektör Christoffer Masar.
– Vi har i allmänhet velat satsa på småbarnspedagogiken och undervisningen eftersom vi är övertygade om att fostran och utbildning möjliggör att alla barn kan vara likvärdiga medlemmar av samhället. På det här sättet kan också Finland fortsättningsvis vara ett konkurrenskraftigt land, tillägger han.

Dimensioneringen av personalen är fungerande i Grankulla

Utöver lönesättningen har Grankulla stad det exceptionellt bra i fråga om dimensioneringen av personalen inom småbarnspedagogiken och övrig undervisning. Vi satsar på planering av verksamheten och tid som behövs för utvärdering av verksamheten. I och med den nya lagen om småbarnspedagogik har barn rätt att få stöd inom småbarnspedagogiken och vi verkställer det här mycket väl. Vi följer upp effekten av stödet och stödresurserna regelbundet och på så sätt möjliggör vi att varje barn får uppleva en känsla av delaktighet i sin egen referensgrupp. Vi anser att varaktig interaktion mellan barnen och personalen inom småbarnspedagogiken är en del av högklassig småbarnspedagogik.

Inom småbarnspedagogiken i Grankulla stad ger vi personalen möjlighet till kontinuerlig utveckling av den egna kompetensen genom att erbjuda många olika utbildningshelheter. Vi fäster även uppmärksamhet vid arbetstagarnas egna intressen beträffande den egna karriären.

Vi har en engagerad personal som uppmuntrar och stöder nya kollegor. Vi satsar på introduktionen för nya medarbetare, som såvitt möjligt får en mjuklandning i början av anställningen genom handledning av en namngiven mentor. Hos oss vågar vi också misslyckas.

Delad glädje och humor ingår i arbetet alla dagar. Vi värnar om en respektfull diskussionskultur på arbetsplatsen, utvecklar vårt arbete tillsammans och lyssnar på allas åsikter. Vi har strukturer för gemensamma möten.

Vi är en utvecklingsinriktad arbetsgivare som med tillförsikt blickar mot framtiden. Låg hierarki och fungerande nätverksarbete gör det möjligt för olika sektorer att arbeta gränsöverskridande.

Ledarkulturen i vår enhet är lösnings- och samtalsorienterad och vi uppmärksammar det som är bra. Vi är en liten men smidig organisation.