Takaisin ajankohtaisiin
12.6.2023 | Varhaiskasvatus ja koulutus

Kaupunki on tehnyt päätökset työehtosopimuksiin sisältyvien paikallisten järjestelyerien kohdentamisesta. Uudet korotetut palkat maksetaan ensimmäistä kertaa kesäkuun palkanmaksusta alkaen. Palkankorotukset koskevat kokonaisuutena laajasti eri ammattiryhmiä, mutta kaupunki on päättänyt erityisesti kohdentaa korotuksia varhaiskasvatukseen ja mm. koulujen erityisopettajille.

Kauniaisissa varhaiskasvatuksen kohdennuksia on tehty muun muassa varhaiskasvatuksen opettajiin ja erityisopettajiin, kieli- ja kulttuuriopettajiin, sekä myös päiväkotiapulaisiin, perhepäivähoitajiin ja lastenhoitajiin.

Esimerkiksi varhaiskasvatuksen opettajan tehtäväkohtainen palkka on kesäkuusta alkaen 3075,24 € ja varhaiskasvatuksen erityisopettajan 3421,45 €. Lukiossa työskentelevän virassa olevan kelpoisen erityisopettajan palkka on 4230,86 € ja peruskoulussa vastaavan 3424,27 €. Tehtäväkohtaisen palkan päälle tulevat mahdolliset työkokemus ja vastaavat lisät.

Lähes kaikki julkisten työehtosopimusten piirissä oleva henkilöstö saa 467 € kertaerän kesäkuussa. Varhaiskasvatuksen henkilöstö saa tämän lisäksi 120 € ja opettajat 150 €.

– Haluamme Kauniaisissa erillisten rekrytointilisien, tai vastaavien, sijaan tarjota meidän varhaiskasvatuksen henkilöstöllemme kilpailukykyisen peruspalkan, poikkeuksellisen hyvän päiväkotien henkilöstömitoituksen ja hyvää johtamista. Tällä luomme erinomaisen pohjan henkilöstön pysyvyydelle, joka on sekä henkilöstön työhyvinvointia lisäävä tekijä että erittäin suureksi eduksi kauniaislaisille lapsille, kaupunginjohtaja Christoffer Masar sanoo.
– Meillä varhaiskasvatukseen sekä yleisesti opettamiseen on haluttu panostaa, koska uskomme kasvatuksen ja opetuksen toimivan kaikkien lasten yhdenvertaisen toimijuuden mahdollistajana ja sillä myös pidetään Suomi jatkossakin kilpailukykyisenä maana, hän lisää.

Kauniaisten henkilöstömitoitukset kunnossa

Palkkauksen lisäksi Kauniaisten kaupungilla on poikkeuksellisen hyvät henkilöstömitoitukset varhaiskasvatuksen sekä muun opettamisen järjestelyissä. Täällä panostetaan toiminnan suunnitteluun ja arviointiin varattavaan aikaan. Varhaiskasvatuslain uudistamisen myötä voimaan tullut lapsen oikeus tukeen varhaiskasvatuksessa toteutuu meillä erittäin hyvin. Seuraamme tuen ja tuen resurssien vaikuttavuutta säännöllisesti, ja mahdollistamme näin jokaiselle lapselle kokemuksen osallisuudesta osana omaa viiteryhmäänsä. Uskomme, että pysyvät vuorovaikutussuhteet lasten ja varhaiskasvatushenkilöstön välillä ovat osa laadukasta varhaiskasvatusta.

Kauniaisten kaupungin varhaiskasvatuksessa tarjoamme henkilöstölle mahdollisuuden jatkuvaan oman osaamisen kehittämiseen tarjoamalla laajasti erilaisia koulutuskokonaisuuksia. Kiinnitämme myös huomiota työntekijöiden omiin kiinnostuksen kohteisiin omaan urapolkuun liittyen.

Meillä on innostava työyhteisö, joka kannustaa ja tukee uutta työntekijää. Meillä panostetaan perehdytykseen ja uudelle työntekijälle tarjotaankin mahdollisuuksien mukaan pehmeä aloitus työsuhteen alkuun nimetyn mentoroijan ohjauksessa. Meillä uskaltaa myös epäonnistua.

Jaettu ilo ja huumori kuuluvat jokaiseen päivään. Vaalimme työyhteisössä kunnioittavaa keskustelukulttuuria ja kehitämme työtämme yhdessä kaikkia kuunnellen. Meillä on rakenteet yhteisille palavereille.

Olemme kehittämismyönteinen ja luottavaisin mielin tulevaisuuteen katsova työnantaja. Matala hierarkia ja sujuva verkostoyhteistyö mahdollistaa mutkattomasti eri toimialojen yhdyspintatyöskentelyn.

Ratkaisukeskeisyys, hyvän huomaaminen ja keskusteleva ote ovat osa yksikkömme johtamistapaa. Pienet ovat ketteriä.