Tillbaka till aktuellt
1.12.2023 | Småbarnspedagogik och utbildning
Barn som leker

Förbundet Hem och Skola och Suomen Vanhempainliitto kartlägger föräldrarnas och vårdnadshavares åsikter om småbarnspedagogiken med hjälp av enkäten Föräldrabarometern 2023 – småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen. Enkäten lägger särskild vikt på föräldrarnas delaktighet, på samarbetet mellan hemmet och småbarnspedagogiken och på vardagen och uppfostran i hemmet.

Föräldrabarometern, som fokuserar på småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen, genomförs nu för andra gången. Den första barometern gjordes år 2019. Enkäten ger dem som gjort upp enkäten, beslutsfattare, anordnare av småbarnspedagogik och personalen inom småbarnspedagogiken viktig information om föräldrarnas åsikter om småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen.

Enkäten kan besvaras på finska eller svenska. Alla svar behandlas anonymt och enskilda svarande kan inte identifieras. Det material som samlas in kan också överlämnas till tredje part för forskningssyften.

Enkäten är öppen fram till den 7 januari 2024. Resultaten av undersökningen publiceras i maj 2024.

Enkäten genomförs i samarbete av Förbundet Hem och Skola i Finland och Suomen Vanhempainliitto. Resultaten av undersökningen kommer att publiceras i maj 2024.

Ett varmt tack för att du deltar!