Tillbaka till aktuellt
1.2.2024 | Småbarnspedagogik och utbildning

En digital våg som mäter mängden matsvinn har tagits i bruk i Kasavuoren koulu 25.1. Biovaakas matsvinnsvåg väger, övervakar och rapporterar automatiskt mängden ätbar mat som kastas bort i samband med skolmåltiderna. Med hjälp av vågens mätsystem kan man följa med mängden ätbar mat som slängs per vecka och dag, samt antalet matgäster.

Genom vågens skärm får matgästerna dessutom omedelbar respons om mängden bortkastad mat vid varje måltid. Vågen meddelar mängden matsvinn för måltiden och visar antingen en röd eller grön smiley beroende på mängden matsvinn.

Stadens mål är att minska mängden matsvinn. Att synliggöra mängden matsvinn hjälper bland annat matgästerna att vara mer uppmärksamma på att endast ta så mycket mat på tallriken som de orkar äta.

Under det här året kommer kostservicen att ytterligare effektivera uppföljningen av matsvinnet med hjälp av Jamix-produktionsstyrningssystemet och de digitala matsvinnsvågarna. Planen är också att under det här året skaffa fler matsvinnsvågar till minst en skola till.