Tillbaka till aktuellt
14.12.2022

Institutet för hälsa och välfärd (THL 14.12.2022) uppmuntrar alla som rekommenderas en boosterdos av coronavaccin under vintern att ta den ännu före jul. Vinterns boostervaccin skyddar äldre personer och andra som hör till riskgruppen mot allvarlig coronavirussjukdom och dödsfall. Det lönar sig även att ta influensavaccinet samtidigt. Vaccinet minskar följdsjukdomar efter influensa, dödsfall och risken för sjukhusvård eller institutionsvård.

Över en miljon människor saknar ännu vinterns boosterdos

Drygt 600 000 variantanpassade boosterdoser av coronavaccin (Hösten 2022) har getts i Finland under vintern. Rekommendationen gäller totalt cirka två miljoner människor, så det finns ännu en stor grupp som drar nytta av vaccinet men som inte har tagit vinterns boosterdos.

  • När det gäller målgrupperna för påfyllnadsdosen (Hösten 2022) spelar det till skillnad från tidigare inte någon roll hur många vaccindoser personen redan har fått eller hur många gånger personen eventuellt har haft covid-19. 
  • Du kan ta påfyllnadsdosen tidigast tre månader efter föregående vaccination eller tre månader efter att du har haft covid-19.
  • I tjänsten Coronavaccinbokning.fi är den här vaccinationen betecknad med identifikationskoden Boostervaccination (Hösten 2022).

I Grankulla ges vaccinationerna hälsostationen, Stationsvägen 19.

Välkommen på vaccinering!  

THL 14.12: Koronarokotuksen tehosteannos kannattaa ottaa nyt (på finska)