Tillbaka till aktuellt
1.5.2024 | Välfärd

Människans välbefinnande består av flera olika dimensioner som tillsammans definierar en persons upplevelse av helhetligt välbefinnande. En person kan uppleva välbefinnande genom motion, en annan genom vackra byggnader, och en tredje kanske genom att kunna påverka saker genom sin egen handling.

Delta i kampanjen och hjälp oss sprida positivitet och välbefinnande runt omkring oss!

Vi vill nu se och höra vad som gör dig lycklig och bidrar till ditt välbefinnande i Grankulla. Skicka oss ett foto eller en kort text om de saker och platser som gör dig glad, lugn och stärker ditt välbefinnande. Oavsett om det är naturen, hobbyer eller vänner, låt kreativiteten flöda fritt.

Delta i kampanjen här (webropol.fi)

Materialet från enkäten kommer att användas i utvecklingsarbetet av Grankulla stads tjänster. De deltagare som har gett sitt publiceringstillstånd kommer att få sina foton och texter presenterade i en utställning, och de kan även visas på stadens kommunikationskanaler. Om bilden du tar innehåller människor, vänligen be om deras tillstånd.