Tillbaka till aktuellt
3.5.2024 | Miljö

Nationella Cykelveckan uppmuntrar människor att cykla. Målet är att öka cyklandet på alla resor, uppmuntra till att reflektera över sina val av färdmedel, öka medvetenheten om cyklingens fördelar samt stärka cyklingens roll i trafikplaneringen

Cykelveckans kommande temadagar:

Cykeln i skick -dagen lördagen 4.5

Under Cykeln i skick -dagen läggs särskild vikt vid att cykla säkert och bekvämt. Regelbunden underhåll håller cykeln i gott skick och är också lätt att genomföra själv.

Familjcykeldagen söndagen 5.5

Familjcykeldagen uppmuntrar människor i olika åldrar att cykla tillsammans och välkomnar även dem som inte har cykling som en del av vardagen. På Familjcykeldagen är det bra att söka sig till lugna rutter där cykling är smidigt, säkert och behagligt.

Elcykeldagen måndagen 6.5

Under Elcykeldagen lyfter vi fram effekterna av att använda elcyklar. Fördelarna för hälsan av att använda elcyklar är generellt sett jämförbara med att cykla utan elassistans. Elcykling är också bra för miljön; upp till 50 procent av dem som regelbundet cyklar till jobbet med elcykel brukade tidigare använda sin bil för arbetsresor.

Cykla till jobbet -dagen tisdagen 7.5

Under Cykla till jobbet -dagen uppmuntras alla att prova att cykla till jobbet, eller åtminstone en del av vägen, och att börja cykla regelbundet till jobbet. Cirka en tredjedel av arbetsresorna görs till fots, med cykel eller kollektivtrafik, medan resten görs med bil. Nästan hälften av de korta arbetsresorna på 1-2 kilometer görs med bil, och en fjärdedel av resorna som är kortare än en kilometer görs med bil.

Cykla till skolan -dagen onsdagen 8.5

Under Cykla till skolan -dagen uppmuntras elever, lärare och annan personal på skolan att ta sig till skolan med cykel. Friheten och glädjen av att röra sig samt hastigheten motiverar barn och unga att cykla. Att cykla en lång sträcka tillsammans uppmuntrar även dem som tidigare inte har cyklat så långt

Cykla till hobbyerna -dagen torsdagen 9.5

Under Cykla till hobbyerna -dagen är det en utmärkt tidpunkt att prova hur enkelt man kan lägga till motion i vardagen. De som beger sig till sånglektioner eller musikskolan, teater- eller filmklubben får en bra dos motion och frisk luft på vägen. De som är på väg till idrottsaktiviteter får sina muskler uppvärmda innan träningen.

Cykla till butiken -dagen fredagen 10.5

Under Cykla till butiken -dagen uppmuntras du att överväga att göra dina inköp med cykel istället för bilen. På en lastcykel eller i en cykelvagn kan du enkelt transportera veckans matvaror, medan mindre inköp smidigt kan transporteras i ryggsäcken, sidoväskorna eller på cykelkorgen.

Cykelturismdagen lördagen 11.5

Under Cykelturismdagen lyfts cykeldestinationer, -rutter och tjänster fram och människor uppmuntras att cykla för nöjes skull på landsbygden, vägarna och i städerna.

Cykla hela livet -dagen söndagen 12.5

Cykelveckan avslutas med Cykla hela livet -dagen. För äldre är cykling utmärkt uthållighetsmotion som upprätthåller rörlighet och hälsa. Cykeln erbjuder möjlighet till oberoende rörelse, vilket i bästa fall kan ha en betydande och stärkande effekt på välbefinnandet.

Vi önskar alla trevliga cykelturer!