Tillbaka till aktuellt
21.12.2021

Utan tidsbokning på tisdag 28 december i Villa Junghans

 • kl. 16–17 de, vars efternamn börjar med A–N
 • kl. 17–18 de, vars efternamn börjar med O–Ö

Ta med identitetsbevisen och vårdnadshavarens samtycke.

Riskgrupper

 • organtransplantation eller stamcellstransplantation
 • kraftig immunsuppressiv behandling eller kraftig immunbrist
 • kroniska lungsjukdomar
 • en del hjärtsjukdomar hos barn
 • kronisk njursjukdom
 • svår kronisk leversjukdom
 • övervikt, ISO-BMI minst 30
 • neurologiska sjukdomar som förorsakar andningssvikt och/eller ökar infektionskänsligheten
 • Downs syndrom
 • typ 1- och typ 2-diabetes
 • astma som kräver regelbunden medicinering.

Barns sjukdomar kan öka risken för svår coronasjukdom eller så kan coronainfektionen förvärra symtomen på en grundsjukdom. Största delen av sjukdomarna ovan är mycket sällsynta och barnet följs då upp av den specialiserade sjukvården.

Välkommen på vaccinering!