Tillbaka till aktuellt
1.2.2022

Huvudstadsregionens koordineringsgrupp för corona rekommenderar för Regionförvaltningsverket i Södra Finland att offentliga tillställningar med sittplatser inomhus ska tillåtas med 50 procents kapacitet från och med den 8 februari. Det rekommenderas dock att det totala deltagarantalet begränsas så att man kan ta in högst 500 personer i publiken. Det rekommenderas fortfarande att stora privata tillställningar undviks. Målet är att tillåta offentliga tillställningar inomhus helt utan begränsningar från och med den 1 mars, om epidemiläget och sjukhusbelastningen möjliggör detta. 

Coronapandemiläget och dess utveckling i huvudstadsregionen går mot ett bättre håll. Man har uppskattat att epidemivågens sjukdomstopp har passerats och att läget allmänt håller på att planas ut, även om antalet smittade är kvar på en hög nivå. Epidemiläget i huvudstadsregionen är fortfarande ett av de svåraste i landet. Också belastningen på sjukhusvården fortsätter ligga på en hög nivå, även om behovet av sjukhusvård så småningom har börjat minska. Det långvariga läget som har belastat social- och hälsovården exceptionellt mycket har orsakat en påtaglig börda på hela servicekedjan. Utbudet av exempelvis icke-brådskande vård kan fortfarande behöva reduceras från normalnivån.  

Förra veckan rekommenderade koordineringsgruppen att offentliga tillställningar skulle tillåtas under perioden 1–15 februari på så sätt att tillställningar med sittplatser som ordnas inomhus tillåts för högst 50 personer. Det allmänna epidemiläget i huvudstadsregionen har dock fortsatt att utvecklas gynnsamt och begränsningarna kan lindras enligt en snabbare tidtabell än man tidigare meddelat. Coronagruppen understryker att det är viktigt att lindra begränsningarna stegvis, för att kunna kontrollera belastningen på sjukhusvården och risken för att epidemin blossar upp igen. 

Regionförvaltningsverket i Södra Finland fattar beslut om begränsningar gällande offentliga tillställningar och informerar om sitt beslut senare. 

Huvudstadsregionens koordineringsgrupp för corona fastställde också riktlinjer för att den omfattande rekommendationen om distansarbete, som för närvarande är i kraft, ska fortsätta åtminstone till slutet av februari. Den nuvarande rekommendationen om ansiktsmask gäller tills vidare.  

Det är fortfarande viktigt att låta vaccinera sig mot coronaviruset, använda ansiktsmask, iaktta god handhygien samt undvika onödiga möten.  

Huvudstadsregionens koordineringsgrupp för corona bereder lokalt beslutsfattande 

Den 10 september 2020 grundade Helsingfors, Esbo och Vanda städer, THL, HUS och Regionförvaltningsverket i Södra Finland huvudstadsregionens koordineringsgrupp för corona. Gruppen, som tillämpar social- och hälsovårdsministeriets regionala verksamhetsmodell, har som mål att stärka den gemensamma lägesbilden samt att koordinera och bereda regionala och lokala åtgärder. 

Gruppen består av den högsta ledningen och ansvarar för beredningen och koordineringen av beslutsfattandet på basis av den gemensamma lägesbilden. Beslut fattas av varje aktör inom ramen för hens behörighet. Gruppen fördjupar samarbetet i huvudstadsregionen som pågått under hela coronakrisen. 

Helsingfors stad ansvarar för att organisera gruppens verksamhet. 

Förutom Helsingfors, Esbo och Vanda följer också Grankulla de begränsningar och rekommendationer som fastställts av koordineringsgruppen. 

Grankulla stads beredskapsledningsgrupp behandlar förslagen onsdagen 2.2.2022