Tillbaka till aktuellt
25.10.2022

Stadsstyrelsens första diskussionsmöte kring budgeten för 2023 hölls måndag 24.10. Beslutsmötet hålls nästa måndag 31.10 och fullmäktige ska behandla och besluta om budgeten i mitten av november.

Nästa år föreslås inkomstskatteprocenten vara 4,36 då den nuvarande procenten 17 sjunker med hela 12,64 procentenheter. Fastighetsskatteprocentarna föreslås vara på nuvarande nivå, så låga som lagen tillåter. Dock undantaget fastighetsskatten för allmännyttiga samfund som stiger till samma nivå som den allmänna fastighetsskatten är.

– Nästa års budget är historisk då Grankulla gör en budget utan social- och hälsovårdssektorn. Den flyttar vid årsskiftet till Västra Nylands välfärdsområde. Tyngdpunkten ligger nästa år på skolor och småbarnsfostran, sade stadsdirektör Christoffer Masar då han presenterade förslaget på måndagskvällen.

Budgeten för nästa år baserar sig på en måttlig skatteinkomstprognos. Verksamhetsinkomsterna minskar till 11 miljoner euro, dvs. 27 % jämfört med årets budget. Verksamhetsutgifterna minskar från årets 87,5 miljoner euro till 51 miljoner nästa år. Personalutgifterna kommer att vara cirka 32 miljoner euro (45,5 miljoner år 2022). Tjänster köps för 10 miljoner euro (35,2 miljoner år 2022).

Statsandelarnas roll växer rejält nästa år. Andelen statsandelar av Grankullas skattefinansiering har hittills legat på nivån 0–5 % och kommer i fortsättningen att utgöra närmare hälften av denna finansiering.

Investeringarna föreslås vara 18 miljoner euro. De största gäller fasadreparationer på Svenska skolcentrum (4,6 miljoner), Stadsbanan (2,9 miljoner) och cykelleden Baana (2,9 miljoner).

Budgetförslaget som kommer till behandling kan du läsa på
www.kauniainen.fi/wp-content/uploads/2022/10/ta-2023.pdf