Tillbaka till aktuellt
29.3.2022

Stadsstyrelsen behandlade bokslutet för 2021 på måndagskvällen. Stadens resultat för år 2021 visar ett underskott på ca 760.700 euro. Resultatet är 2,4 miljoner sämre än året innan. Utgifterna steg senaste år med nästan 7,3 miljoner euro, dvs en ökning med 9,4 procent jämfört med föregående år.

Stadens verksamhetsbidrag eller skillnaden mellan verksamhetsutgifter och verksamhetsinkomster steg med 8,6 procent eller 5,4 miljoner euro i förhållande till året innan.

Stadens skatteintäkter ökade dock med över 5,4 miljoner euro eller 7,9 procent. Staden erhöll också 2,1 miljoner euro i ersättningar från staten för coronautgifter. Coronan orsakade staden över 2,5 miljoner euro i  kostnader

Årsbidraget, eller resultatet innan avskrivningar, blev ca 2,6 miljoner sämre än föregående år.

Investeringar förverkligades för närmare 6,6 miljoner euro (året innan 5,8 miljoner euro). De största investeringarna var grundreparationen av Ungdomsgården, 1,6 miljoner euro, Granhultsskolans förskoleutrymmen, närmare 1,2 miljoner euro och trafikleder, vilka slukade ca 1,1 miljoner euro.

Investeringarna kunde finansieras med egen inkomstfinansiering och staden hade heller inga lån i slutet av året.

Det strukturella resultatet (utan inkomster från markförsäljning ) var ändå sämre än 2020.

Invånarantalet i slutet av året var 10 401 personer.

Stadsfullmäktige behandlar och beslutar om bokslutet 20.6.2022.

Bokslutet 2021