Takaisin ajankohtaisiin
29.3.2022

Kaupunginhallitus käsitteli maanantai-iltana kaupungin tilinpäätöksen vuodelta 2021. Kaupungin tulos viime vuodelta on n 760.700 euroa alijäämäinen. Tulos on 2,4 miljoonaa huonompi kuin edellinen vuosi.  Menot viime vuonna kasvoivat melkein 7,3 miljoonaa euroa, menokasvua edellisestä vuodesta oli 9,4 prosenttia.

Kaupungin toimintakate eli toimintatuottojen ja toimintakulujen erotus suureni 8,6 prosenttia tai 5,4, miljoonaa euroa verrattuna edelliseen vuoteen.

Kaupungin verotulot kasvoivat kuitenkin yli 5,4 miljoonaa euroa tai 7,9 prosenttia edellisestä vuodesta. Kaupunki saa korvausta koronakuluista valtiolta 2,1 miljoonaa euroa. Koronan aiheuttamat kulut kaupungin talouteen on yli 2,5 miljoonaa euroa.

Vuosikate, eli tulos ennen poistoja oli melkein 2,6 miljoonaa euroa huonompi kuin edellisenä vuonna.

Investointeja tehtiin lähes 6,6 miljoonaa euron edestä (edellisenä vuonna 5,8 miljoonaa euroa). Suurimmat investoinnit olivat Nuorisotalon peruskorjaus, 1,6 miljoonaa euroa, Granhultsskolanin esiopetuksen tilat, lähes 1,2 miljoonaa euroa ja Liikenneväylät melkein 1,1 miljoonaa euroa.
Investoinnit rahoitettiin omalla tulorahoituksella ja kaupungilla ei ollut lainaa vuoden lopussa.

Kaupungin rakenteellinen tulos (ilman tuottoja maanmyynnistä) oli kuitenkin heikompi kuin 2020.

Asukasluku vuoden lopussa oli 10 401 henkilöä.

Talousarvio käsitellään kaupunginvaltuustossa 20.6.2022

Tilinpäätös 2021