Tillbaka till aktuellt
26.10.2023

Beslutet som fullmäktige gjorde 23.10 gällande fortsättandet av detaljplaneringen för stashuskvarteret ska behandlas på nytt i fullmäktige 13.11.

Efter fullmäktiges möte lämnade fullmäktigeledamoten Juha Pesonen (GRÖN) in en skrivelse där han ber att ärendet behandlas på nytt, eftersom beslutet tillkommit i felaktig ordning. Också fullmäktigeledamoten Taisto Miettinen (SannF) inlämnade en skrivelse som säger att röstningsordningen var felaktig visavi ett par omröstningar.

Stadsstyrelsen kommer inkommande måndag att behandla paragrafen som gäller lagligheten av fullmäktiges beslut. Styrelsen konstaterar, att fullmäktiges beslut tillkommit i felaktig ordning och att detaljplaneringbeslutet inte ska verkställas utan föras på nytt till fullmäktigebehandling.

Stadsstyrelsens beredning och förslag om en nya fullmäktigebehandling

Beredingen av ärendet för fullmäktige 23.10