Takaisin ajankohtaisiin
26.10.2023

Valtuuston 23.10. tekemä asemakaavoituksen jatkamispäätös tullaan käsittelemään uudelleen valtuuston seuraavassa kokouksessa 13.11.

Valtuuston kokouksen jälkeen valtuutettu Juha Pesonen (VIHR) toimitti kaupungille kirjelmän, missä hän pyysi asian uudelleenkäsittelyä, koska päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä. Myös valtuutettu Taisto Miettinen (PS) toimitti kirjelmän, missä on esitetty äänestysjärjestyksen menneen väärin parin äänestyksen kohdalla.

Kaupunginhallitus käsittelee ensi maanantaina asian pykälässä, jossa todetaan valtuuston päätösten laillisuus.  Hallitus esittää siinä, että valtuuston päätös syntyi virheellisessä järjestyksessä ja että tämän vuoksi kaavapäätöstä  ei panna täytäntöön vaan viedään valtuustolle uudelleen käsiteltäväksi.

Kaupunginhallituksen esitys asian uudelleenkäsittelystä

Valtuuston 23.10. päätöksen valmistelu