Tillbaka till aktuellt
18.6.2024

Stadsfullmäktige godkände efter omröstning på måndagen (17.6) balanseringsprogrammet för ekonomin och de linjedragningar som där nämns.  I omröstningen vann stadsstyrelsens förslag som innehåller en skattehöjning med sifforna 20–15. Sannfinnländarna med stöd av andra föreslog att ärendet skulle remitteras för att bereda ett nytt sparprogram där sparåtgärderna till 100 % baserar sig på inbesparingar utan skattehöjning.

Beslutet betyder att ekonomin ska balanseras med besparingar på totalt 3,6 miljoner euro under åren 2025–2027 och en höjning av kommunalskatten från 4,4 till 4,7 procent, vilket under det sista året av balanseringsprogrammet beräknas ge cirka 1,5 miljoner euro i extra intäkter. Det slutliga beslutet om beskattningen för år 2025 fattas av fullmäktige först i november.

Dessutom föreslås ett investeringsstopp för årligen återkommande investeringar och en mycket kritisk inställning till alla andra investeringar utom den redan beslutade stadsbanan och investeringen för Kasavuoris A-flygel.

Tyngdpunkten för balanseringsåtgärderna ligger på besparingar, som utgör cirka 70 procent av resultatförbättringen, medan skattehöjningens andel är cirka 30 procent.

Försämringen i stadens ekonomi beror på många olika faktorer; välfärdsreformen, ett tungt investeringsprogram och en ofördelaktig befolkningsutveckling med försämrad skatteinkomstutveckling. Den kommande TE-reformen orsakar en tilläggskostnad på ca en miljon euro för staden. Samtidigt minskar statsandelarna under de kommande åren.

Läs mer om sparprogrammet och innehållet i beredningen/beslutet för fullmäktige