Takaisin ajankohtaisiin
18.6.2024

Valtuusto hyväksyi äänestyksen jälkeen maanantaina (17.6.) talouden tasapainottamisohjelman ja siinä mainitut linjaukset. Äänestyksessä kaupunginhallituksen esitys, joka sisältää veronkorotuksen, voitti palautusehdotuksen äänin 20–15. Perussuomalaiset muiden kannattamina esitti asian palauttamista evästyksellä, että valmistellaan uusi säästöohjelma 100 prosentin säästötavoitteella ilman veronkorotuksia.

Päätös tarkoittaa, että taloutta tasapainotetaan vuosina 2025–2027 yhteensä 3,6 miljoonan säästöillä ja kunnallisveron korotuksella 4,4 prosentista 4,7 prosenttiin. Veronkorotuksen arvioidaan tuovan noin 1,5 miljoonan euron lisätulot tasapainottamisohjelman viimeisenä vuotena. Lopullisen päätöksen vuoden 2025 verotuksesta tekee valtuusto vasta marraskuussa.

Tämän lisäksi esitetään vuosittain toistuvien investointien investointikattoa ja erittäin kriittistä suhtautumista kaikkiin muihin investointeihin kuin jo päätettyyn kaupunkiratainvestointiin ja Kasavuoren A-siiven korvaavaan investointiin. 

Tasapainottamistoimien painopiste on säästöissä, jotka muodostavat noin 70 prosenttia tulosparannuksesta, veronkorotuksen osuuden ollessa noin 30 prosenttia.

Heikentynyt talous johtuu useasta eri tekijästä, joista tärkeimmät ovat sote-uudistus, raskas investointiohjelma ja heikko väestönkehitys, joka on aiheuttanut myös heikennyksen verotulokehityksessä. Tuleva TE-palvelu-uudistus tuo noin miljoonan euron lisäkustannuksen kaupungille. Samalla valtionosuudet heikkenevät tulevina vuosina.

Lue lisää säästöohjelmasta valtuuston esityslistalta/päätöksestä