Tillbaka till aktuellt
9.1.2024 | Småbarnspedagogik och utbildning

Kommunal småbarnspedagogik på svenska erbjuds i Grankullas daghem.

Plats i småbarnspedagogiken kan sökas året runt. För den verksamhetsperiod som börjar 1.8.2024 ska ansökan om plats sökas senast 31.1.2024 i första hand elektroniskt på adressen www.grankulla.fi/smabarnspedagogik. Du får ett skriftligt beslut om platsen.

Förskoleundervisningen under verksamhetsåret 2024–2025 är obligatorisk för de barn som är födda 2018. Barnets vårdnadshavare ska se till att barnet deltar i förskoleundervisning eller motsvarande. Förskoleundervisningen börjar 8.8.2024 och slutar 30.5.2025. Förskoleundervisning ges 4 timmar/dag. Ansökan till avgiftsfri förskoleundervisning ska sökas senast 31.1.2024 via länken ovan.

Närmare upplysningar om småbarnspedagogik, förskoleundervisning och stödformer för övriga former av småbarnspedagogik ger servicehandledaren inom småbarnspedagogiken, tfn 050 3636 343. Läs mer på www.grankulla.fi/daghem

Kungörelsen om småbarnspedagogik och förskola: Ansökan om platser inom småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen från 1.8.2024 – Grankulla (kauniainen.fi)

 Grankulla 2.1.2024  Bildningen