Tillbaka till aktuellt
14.10.2021

14.10.2021 14:02

Den 12 oktober 2021 gav undervisnings- och kulturministeriet samt Institutet för hälsa och välfärd (THL) ut nya hälsosäkerhetsrekommendationer gällande småbarnspedagogik, skolor, läroanstalter och högskolor.

Risken för att smittas av coronavirus i dessa lokaler och deras verksamhet har funnits liten i THL:s uppföljning och därför finns det längre inget behov av att ge en allmän rekommendation om användning av ansiktsmask. Huvudstadsregionens koordineringsgrupp för corona har bedömt att den allmänna ansiktsmaskrekommendationen för elever i årskurs 6 och äldre i skolornas och läroanstalternas lokaler kan tas bort efter höstlovet, det vill säga från och med den 25 oktober 2021. Samtidigt tar man även bort skyldigheten att använda ansiktsmask som gäller för personalen i skolorna och läroanstalterna.

Användning av ansiktsmask rekommenderas fortfarande för alla ovaccinerade över 12 åringar och vid vissa speciella situationer

Trots att den allmänna ansiktsmaskrekommendationen tas bort rekommenderas användning av ansiktsmask i samma situationer som i ansiktsmaskrekommendationerna som gavs för hela huvudstadsregionen. Det är viktigt att använda ansiktsmask inomhus i offentliga utrymmen om man inte har fullt vaccinationsskydd eller inte har haft coronavirusinfektion för mindre än sex månader sedan. Därutöver rekommenderas alla att använda ansiktsmask inomhus i situationer där många personer vistas nära varandra, till exempel vid stora sammankomster i skolorna.

Gratis ansiktsmasker finns tillgängliga i skolorna och läroanstalterna samt inom småbarnspedagogiken.

Man ska dock fortfarande undvika närkontakter och följa hygienanvisningar såsom regelbunden tvätt av händerna.