Tillbaka till aktuellt
3.6.2024 | Miljö
Täpläkiiltokorentokoiras, Kuva: Sulka Haro
Bild: Sulka Haro

Sjöarnas insektvärld är mångfaldig och fascinerande. De erbjuder livsmiljöer för många olika insekter och mikroorganismer, som alla är viktiga delar av ekosystemet.

En av de vanligaste insekterna i sjöar är vattenlöpare. De rör sig på vattenytan och äter andra små insekter. Vattenlöparens långa ben fördelar dess vikt jämnt, så att den kan röra sig på vattenytan utan att sjunka.

Trollsländor är en annan vanlig syn vid sjöar. Deras larver lever i vattnet och jagar där andra småkryp, medan vuxna trollsländor flyger över vattnet och jagar insekter.

Vattenfjärilar är också en viktig del av sjöekosystemen. Deras larver lever i vattnet och äter där växtdelar, medan de vuxna fjärilarna gärna flyger över vattnet.

Att studera småkryp kan ge oss värdefull information om hur sjöns ekosystem fungerar och hur sjön mår. 6–10-åring, kom med på småkrypssafarin vid Gallträsk tisdagen 4.6 kl. 17–19 då vi undersöker livet vid strandkanten samt under ytan (en vuxen bör delta med barnet i utflykten). Anmäl dig senast den 4.6 kl. 10 via den här blanketten (webropol.fi).

Välkommen!