Tillbaka till aktuellt
10.12.2021 | Allmän kungörelse

Stadsfullmäktiges ordförande har med stöd av 109 § i förvaltningsstadgan beslutat inställa fullmäktiges sammanträde 13.12.2021 med anledning av det förvärrade coronaläget.

Det är meningen att de ärenden som beretts för sammanträdet ska behandlas vid sammanträdet 20.12.2021.

Grankulla 10.12.2021 Fullmäktiges ordförande