Tillbaka till aktuellt
30.7.2021 | Allmän kungörelse

Stadsfullmäktige sammanträder i Kasavuoren koulukeskus, adr. Kasabergsvägen 1, Grankulla, måndagen den 9 augusti 2021 kl. 19.00

Mötet sänds över nätet på www.grankulla.fi. Pga coronabegränsningarna önskar vi att man följer med mötet på distans.

Det justerade protokollet från sammanträdet tillkännages genom publicering på stadens webbplats måndagen den 16 augusti 2021.

Grankulla 30.7.2021
Stadsstyrelsens ordförande

Föredragningslistan