Tillbaka till aktuellt
6.5.2024 | Kultur

Föreningar och klubbar verksamma i Grankulla kan ansöka om tider för regelbunden verksamhet i Villa Junghans. Du kan söka för hösten 2024 och våren 2025 fram till den 31.5.2024.

  • Om användaren begär ändringar i användningstiderna och detta orsakar extra städningskostnader, ansvarar användaren själv för de uppkomna kostnaderna: 75 € / h
  • Grankullas pensionärsorganisationer får använda Junghans och ungdomshusets utrymmen kostnadsfritt på vardagar.
  • Grankulla musikfest får använda kostnadsfritt de utrymmen som kultur- och fritidstjänsterna förvaltar under musikfesten.
  • Grankulla AA-grupp och Röda Korset får använda Junghans källarutrymme kostnadsfritt.
  • Villa Junghans är kostnadsfritt för musikföreningar registrerade i Grankulla.
  • Kasabergets skolas utrymmen, med undantag för idrotts- och specialutrustade utrymmen, är kostnadsfria för alla föreningar registrerade i Grankulla.
  • Idrottstjänsternas förvaltade förråds-, kontors-, gym- och omklädningsrum är kostnadsfria för idrottsföreningar registrerade i Grankulla.
  • Ungdomstjänsternas förvaltade kontors- och förrådsutrymmen är kostnadsfria för scoutföreningar registrerade i Grankulla.

Ansökan görs skriftligen och bör vara stadens registratur tillhanda 
senast 31.5.2024 kl. 15.00.
Ansökningarna ska lämnas till stadshusets registratur eller via e-post, kirjaamo@kauniainen.fi.
Endast ansökningar som har lämnats in till Grankullas registratur under ansökningstiden kan godkännas.

Grankulla stad,
Registratur,
Grankullavägen 10,
02700 Grankulla.