Idrottstjänster

 

Grankulla är en mångsidig idrottsstad. Idrottsplatserna är lättillgängliga för invånarna. Det goda nätverket av idrottsanläggningar möjliggör motions-och hälsoidrott och föreningarnas tränings-och tävlingsverksamhet under alla årstider.

Grankulla idrottstjänster skapar förutsättningar för mångsidig motionsverksamhet i samverkan med andra verksamhetsenheter och idrottsföreningar.

Idrottstjänsternas centrala strategiska mål är att främja invånarnas hälsa och välbefinnande under hela deras levnadslopp.

Idrottstjänster utvecklar det lokala och regionala samarbetet och den hälsofrämjande motionsverksamheten genom att stödja medborgaraktivitet, erbjuda idrottsplatser och ordna ledd motionsverksamhet.
Grankulla idrottstjänsters gruppmotionstimmar och instruktörer utgör sedan 1.1.2015 en del av medborgarinstitutets verksamhet. Läs mera......Motion och välbefinnande