System för bokning av utrymmen

Vi vill erbjuda Grankullaborna smidiga och kundvänliga tjänster. I systemet kan du se på bokningsläget för idrotts- och möteslokaler samt skolornas och daghemmens festsalar i realtid.

Om du har frågor, vill göra en bokning eller vill ge respons, vänligen kontakta oss per e-post eller telefon.

Kontakta oss

Nina Allenius

Idrottstjänstkoordinator
Organisation
Bildning – Idrottsväsendet

Prislista

 Aktuella priser och  avgifter uppdateras här och träder i kraft med omedelbar verkan.

Idrottsnämnden tar årligen beslut gällande avgifter och priser för de idrottsplatser som upprätthålls av Grankulla stad. Denna användartursavgiftspolitik är ett av den kommmunala idrottsnämndens viktigaste idrottspolitiska beslut.

Avgiftsfria idrottsplatser är i allmänhet motionsbanan, kvartersplanerna, frisbeegolfbanan, beach volley planerna och träningstrappan. De avgiftsbundna idrottsplatserna är dyrast när det kommer till upprätthållningskostnader.

Bildningsnämndens allmänna uthyrningsprinciper