System för bokning av utrymmen

Vi vill erbjuda Grankullaborna smidiga och kundvänliga tjänster. I systemet kan du se på bokningsläget för idrotts- och möteslokaler samt skolornas och daghemmens festsalar i realtid.

Om du har frågor, vill göra en bokning eller vill ge respons, vänligen kontakta oss per e-post eller telefon.

Kontakta oss

Nina Allenius

Idrottstjänstkoordinator
Organisation
Bildning – Idrottsväsendet

Prislista

Aktuella priser och  avgifter uppdateras här och träder i kraft med omedelbar verkan.

Kultur- och fritidsutskottet tar årligen beslut gällande avgifter och priser för de idrottsplatser som upprätthålls av Grankulla stad. Denna användartursavgiftspolitik är ett av den kommmunala idrottsnämndens viktigaste idrottspolitiska beslut.

Avgiftsfria idrottsplatser är i allmänhet motionsbanan, kvartersplanerna, frisbeegolfbanan, beach volley planerna och träningstrappan. De avgiftsbundna idrottsplatserna är dyrast när det kommer till upprätthållningskostnader.

Ansökan om regelbundna träningstider för sommaren 2023 och vintern 2023–2024

Träningstider under sommaren söks 1–28.2.2023

Träningstider under vintern söks 1–31.3.2023

Ansökningsblanketterna ska lämnas till registraturen på stadshuset senast då ansökningstiden går ut kl. 15.00, eller sändas per e-post till registratur@grankulla.fi.

Då tiderna delas ut beaktas endast de ansökningar som har lämnats inom utsatt tid till registraturen.