System för bokning av utrymmen

Vi vill erbjuda Grankullaborna smidiga och kundvänliga tjänster. I systemet kan du se på bokningsläget för idrotts- och möteslokaler samt skolornas och daghemmens festsalar i realtid.

Om du har frågor, vill göra en bokning eller vill ge respons, vänligen kontakta oss per e-post eller telefon.

Kontakta oss

Nina Allenius

Idrottstjänstkoordinator
Organisation
Bildning – Idrottsväsendet

Prislista

Aktuella priser och  avgifter uppdateras här och träder i kraft med omedelbar verkan.

Kultur- och fritidsutskottet tar årligen beslut gällande avgifter och priser för de idrottsplatser som upprätthålls av Grankulla stad. Denna användartursavgiftspolitik är ett av den kommmunala idrottsnämndens viktigaste idrottspolitiska beslut.

Avgiftsfria idrottsplatser är i allmänhet motionsbanan, kvartersplanerna, frisbeegolfbanan, beach volley planerna och träningstrappan. De avgiftsbundna idrottsplatserna är dyrast när det kommer till upprätthållningskostnader.

Avbokningsvillkor 14 dagar.

Pristlista från och med 1.8.2024

Idrottsplatser
Utrymme Normalpris Rabatterat pris
Skolornas gymnastiksalar 26 € / h 13 € / h
Daghemmens gymnastiksalar 20 € / h 10 €/ h
Bollhallen 34 € / h 17 € / h
-handboll 36 €/ h 32 € / h
Ishallen 64 € / h 32 €/ h
– sommaris, juni-augusti 110 € / h 110 € / h
Centralidrottsplanen  44 € / h 22 €/ h
Sahara 20 € / h 10 € / h
– parkeringsplatsen i användning (24 h) 50 €
-cirkus/tivoli (dag) 500 €
Simhallen
– hela hallen 180 € / h
– bana 10 € / h 5 €/ h
– bastu 38 € / h 19 € / h

Rabatterat pris: Föreningar vars verksamhet riktar sig mot barn och unga.

Mötesutrymmen
Utrymme Normalpris Rabatterat pris
Skolorna
– klassrum 24 € / h 12 €/ h
– matsalen 32 € / h 16 €/ h

Rabatterat pris: Föreningar vars verksamhet riktar sig mot barn och unga.

Festlokaler
Utrymme Normalpris Rabatterat pris
Öppna daghemmet 30 € / h 15 €/ h

Rabatterat pris: Föreningar vars verksamhet riktar sig mot barn och unga.

Andra fest- och möteslokaler hittar du här.

Annan information
  • Om användaren begär ändringar i användningstiderna och detta orsakar extra städningskostnader, är användaren ansvarig för de uppkomna kostnaderna själv: 75 € / h
  • Slutstädning av evenemang och fester: 75 € / h (min. 2 h)
  • Grankulla musikfest får använda de utrymmen som välfärdsutskottet förvaltar kostnadsfritt under musikfesten.
  • Kasabergets skolas utrymmen, med undantag för idrotts- och specialutrustade utrymmen, är kostnadsfritt för alla föreningar som är registrerade i Grankulla.
  • Idrottstjänsternas förvaltade lager-, kontors-, gym- och omklädningsrum är kostnadsfritt för idrottsföreningar som är registrerade i Grankulla.

Ansökan om regelbundna träningstider för sommaren 2024 och vintern 2024–2025

Träningstider under sommaren (juni-juli) söks 1–29.2.2024

Träningstider under vintern (augusti-maj) söks 1–31.3.2024

Ansökningsblanketterna ska lämnas till registraturen på stadshuset senast då ansökningstiden går ut kl. 15.00, eller sändas per e-post till registratur@grankulla.fi.

Då tiderna delas ut beaktas endast de ansökningar som har lämnats inom utsatt tid till registraturen.