När utvecklingsplanen för Thurmansparken gjordes upp var det centralt att skejtparken skulle ingå i helheten. Ungdomstjänsterna bjöd redan från början in användarna, dvs. de unga, att delta i planeringen av skejtparken eftersom hela planeringen utgår från att parken ska vara säker och rolig att använda. Samtidigt var det möjligt att visa att saker inte alltid behöver göras av endast de vuxna utan att ungdomarna kan påverka sin egen vardag, sin miljö och sina fritidssysselsättningar.

Skejtparken befinner sig bakom biblioteket i Thurmansparken (Grankullavägen 11)

Bild på skejtparken

Till “Ungdomar” sidan