Blanketten nedan är endast avsedd för respons från föreningar och samfund.

Föreningars responsblankett