Rekreationsområde på Sököudd

Allmänt

Grankulla stad inköpte området på Sököudds sydspets år 1989 som rekreationsområde för grankullaborna. Det sex hektar stora området erbjuder möjligheter till rekreation, strandliv skärgårdsupplevelser och skogsmiljö.
Villa Frosterus och bastun kan reserveras för allmänt bruk.

Områdets användning

Grankullaborna kan fritt disponera området. Serviceutbudet omfattar byggnader, toaletter, grilltak, bollplan, simstrand med omklädningsbås, bryggor och möjlighet till fiske.
På rekreationsområdet och i byggnaderna bör de av idrottsnämnden fastslagna iakttas.

Villa Frosterus användning

Av områdets byggnader är Villa Frosterus i allmänt bruk och kan därtill hyras av föreningar och privatpersoner för olika tillställningar. Villan är 250 m2 stor, försedd med elektricitet, vatten och avlopp. Utrymmena är inredda och erbjuder vistelse- och måltidsmöjligheter för cirka 40 personer.

Bastuns användning

Bastun som ligger alldeles intill havsstranden och lämpar sig väl för 20 persone

Var aktsam med naturen!

Adress:
Frosterusvägen 3
02360 Esbo

Avhämtning av nycklarna till Villa Frosterus och till bastubyggnaden måste i förväg överenskommas med Elina Pynnönen.

VillanHyra
Grankullabor400€/dag
4-6h80€/h
Övriga (från andra kommuner)600€/dag
4-6h100€/h
Strandbastun
Grankullabor 1-6h150€
över 6h360€
Övriga (från andra kommuner) 1-6h250€
över 6h360€

Kontakta oss

Elina Pynnönen

Byråsekreterare
Organisation
Bildning – Ungdomsväsendet