Norra Mossavägen 5 A
02700 Grankulla

Medborgarinstitutets egen byggnad Petra, även kallad för Grankullas vita svan, kan hyras för mötes- eller undervisningsbruk. I den vackra och ljusa vita byggnaden lyckas även ett viktigare möte på ett värdigt sätt, t.ex. i den det biografliknande auditoriet. I alla utrymmen finns antingen en skärm eller en projektor eller en sådan kan ordnas på plats.

Uthyrning

Medborgarinstitutets användning

Ankomst och tillgänglighet

Norra Mossavägen 5 A
02700 Grankulla

Parkering på Petras gård enligt anvisningarna. Eftersom det finns begränsat medparkeringsplatser på gården vid Petra, rekommenderar vi parkering utanför bollhallen som finns på ett avstånd av 150 m från Petra.
Parkering på Norra Mossavägen och på grannhusets tomt är förbjuden.

Petra har en parkeringsruta för personer med nedsatt rörlighet. Det är tillåtet att lämna av personer på Petras eller husbolagets parkeringsplatser. Petra är tillgängligt och det finns hiss.

Biljettförsäljning

Evenemangets arrangör ansvarar för biljettförsäljningen. För stadens egna evenemang anges tydligt om evenemanget är kostnadsfritt eller var biljetter kan köpas.

Besökarantal
Utrymme Publikantal
Festsalen
50-60
Universalklassen 15-20
Konstklassen 15-20
Soldatrummet 12
Solsalen 20-25
Auditoriet 56
Kommunikation

Evenemangets arrangör ansvarar för att informera om evenemanget. Alla evenemang som arrangeras i Grankulla kan läggas till i stadens evenemangskalender.

Berätta om ditt evenemang på svenska här.
Berätta om ditt evenemang på finska här.

Pristlista

Pristlista från och med 1.8.2024

Medborgarinstitutet
Utrymme Normalpris Rabatterat pris
Festsalen 40 € / h 20 € / h
Utställning 80 € / vecka 40 € / vecka
1 vån. Aula (utställningsutrymme) 40 € / vecka 20 € / vecka
Köket 10 € / h 5 € / h
Annat klassutrymme 20 € / h 10 € / h

Rabatterat pris: Föreningar vars verksamhet riktar sig mot barn och unga.

Kontakta oss

Mikaela Heinonen

Byråföreståndare
Organisation
Medborgarinstitutet