Grankulla biblioteks material går att söka på Helmet-sidorna tillsammans med samlingarna i Esbo, Helsingfors och Vanda stadsbibliotek. Du kan beställa de övriga Helmet-bibliotekens material gratis till Grankulla bibliotek.

Sök material: Helmet.fi

Om du inte hittar materialet du söker i Helmet-biblioteken eller i något vetenskapligt bibliotek i huvudstadsregionen kan vi fjärrlåna det åt dig.

Du kan också skicka oss ett inköpsförslag på adressen kirjasto@kauniainen.fi.

E-biblioteket öppet på distans 24/7

Om du har bibliotekskort och pin-kod kommer du åt bibliotekets samlingar hemifrån också. Helmet-biblioteken har ett stort utbud böcker, ljudböcker, tidningar och musik i e-biblioteket. Största delen av e-materialet kan lånas eller läsas på distans.

Granibibbans specialsamlingar

Grankulla-samlingen består av verk av författare som har anknytning till Grankulla, samt verk som handlar om staden. En del av böckerna går att söka i databasen Elmer.

Biblioteket har också en matrikelsamling med många skol- och yrkesmatriklar. Matriklarna lånas inte ut och de kan sökas via Helmet.