Tillbaka till evenemang

Rusmedelskväll för vårdnadshavare

18.4.2023 kl. 18.00 20.00

Välkommen på vårdnadshavarkväll och lyssna på vad professionella har att berätta om unga och rusmedel. Använder ungdomar rusmedel och i så fall vad? Har rusmedelsanvändningen bland ungdomar minskat? Är du orolig över att ditt barn har provat på rusmedel eller använder rusmedel? Var får jag hjälp och stöd? Kom med och lyssna för att få svar på dina frågor. Under kvällen har du möjlighet att ställa frågor om sådant som du funderar på via meddelandefältet på Teams. Tillställningen spelas in och du kan titta på videon efteråt på Västra Nylands välfärdsområdes YouTube-kanal.

Konferencier för kvällen är socialhandledare Johanna Lindroos från Västra Nylands Välfärdsområde

Kvällens program
kl. 18–18.05 Tillställningen öppnas, socialhandledare Johanna Lindroos från Västra Nylands Välfärdsområde

kl. 18.05–18.30 Rusmedelsanvändning bland ungdomar i Västra Nyland. Hur olika rusmedel påverkar, utbildningsplanerare Katarina Silvennoinen, EHYT rf

kl. 18.30–19.00 På vilket sätt ungdomars välbefinnande och rusmedelsanvändning syns på olika håll i Västra Nyland. Ungdomsledare, Jonas Grönqvist Ingå Kommun och ungdomsledare Rafaela Nyholm, Kyrkslätt kommun.

kl. 19.00–19.20 Rusmedelsanvändning bland ungdomar ur polisens synvinkel. Sebastian Stark, äldre konstapel, Västra-Nylands polisavdelning.

kl. 19.20–19.50 Vad kan man som förälder göra för att ett barn inte ska använda rusmedel? Om ungdomen använder rusmedel, finns det konkreta tips på hur man ska agera? När man blir orolig över ungdomen, var får man till exempel hjälp? Psykiatrisk sjukskötare Nina Lohvansuu-Hirvonen som arbetar i Hango/ Västra Nylands välfärdsområde och socialhandledare Daniela Jakobsson som arbetar i Raseborg/ Västra Nylands välfärdsområde

kl. 19.50-20.00 Frågestund och tillställningen avslutas, socialhandledare Johanna Lindroos från Västra Nylands Välfärdsområde

Vad: Rusmedelskväll för vårdnadshavare till elever i årskurs 6–9
När: 18.4.23 kl. 18.00 – 20.00
Var: Microsoft Teams
Språk: Svenska
Organisatör: Västra Nylands välfärdområde och Västra Nylands kommuners förebyggande psykiska hälso och missbruksarbete

Inträdesavgift

Fritt inträde

Åldersgräns

Ingen åldersgräns

Evenemangets webbplats