Enkäten Hälsa i skolan ger information om barns och ungdomars välbefinnande, hälsa, skolgång och studier, delaktighet och hur väl deras servicebehov uppfylls.

Enkäten besvaras i Grankulla av lågstadieelever i årskurs 4 och 5, högstadieelever i årskurs 8 och 9 samt av första och andra årets studerande i gymnasiet.

Enkäten Hälsa i skolan verkställs av Institutet för hälsa och välfärd. Enkäten genomförs ojämna år. Du kan läsa mer om enkäten Hälsa i skolan här.

Mer information om resultaten i fråga om Grankulla hittar du här: