Tillbaka till aktuellt
17.2.2022 | Kommunteknik

På grund av den stora snömängden och de senaste dygnens snabba temperaturväxlingar är gatorna ställvis mycket hala och fulla med snöslask. Svårigheter orsakar även gatornas stormvattendränering som är ställvis stockat på grund av isen på gatorna – detta orsakar ställvis risk för översvämming.

Stadens underhåll arbetar nu på full effekt med plogning och sandning på gatunätet samt med att transportera bort snö mellan dessa arbeten. Dessutom öppnar stadens underhåll alla frysta stormvattendräneringarna och brunnarna på gatuområden.

Smältvattnen kan nu orsaka lokala översvämmningar på gatuområdet.

Vi ber om tålamodhet och arbetsro till underhållets arbetare.

Mvh Kommuntekniken

Gamla Vägskälet, Grankulla