Kartor

Markanvändningsenheten ansvarar för Grankulla stads kartproduktion och upprätthåller geografiska informationsmaterial.Grankulla karttjänst

I karttjänsten finns bl.a. en guidekarta, detaljplanerna med bestämmelser, fastighetsuppgifter och flygbilder. Beskrivningar av materialet finns på tjänstens andra flik, ”teckenförklaring”.

Grankulla karttjänst

Mobilversion

Grankulla stads karttjänst fungerar även i smarttelefoner. Då tjänsten öppnas med smarttelefon styrs användaren direkt till mobilversionen. Mobilversionen kan öppnas även i andra apparater via adressen http://kartat.kauniainen.fi/ims/sv/mobile


På servicekartan hittar du alla offentliga tjänster i din stad med adress- och kontaktuppgifter samt information om tjänsternas nåbarhet utifrån dina val i fråga om tillgänglighet. Servicekartan är gemensam för städerna i huvudstadsregionen, dvs. Helsingfors, Esbo, Grankulla och Vanda.  http://servicekarta.hel.fi/Övriga kartor

Guidekarta över huvudstadsregionen

Huvudstadsregionens guidekarta är en webbtjänst som grundar sig på adressuppgifter och är lätt att använda. Du kan röra dig på kartan med hjälp av musen eller genom att skriva in en adress i sökfältet. Programmet öppnar kartan vid den adress du söker.

Huvudstadsregionens guidekarta