Odlingslotter

Grankulla stad arrenderar årligen ut för maj-oktober odlingslotter på 0,5 ar i Björkgårdsområdet till Grankullabor. Förfrågningar om lediga lotter kan göras till kommuntekniken.

Alla odligslotter för säsongen 2018 är utdelade (4/2018).

Hyran fastställs enligt kommunteknikens taksor och avgifter. Det finns en vattenpost i området.

Kommunteknikens avgifter och taxor (pdf) (206.6 KB)

Odlingslotternas regler (pdf) (120.8 KB)

Odlingslotternas fakturering och avtal: tfn 040 4824 727 (kl. 9 - 14.30)

viljelyspalsta2017
Odlingslotter på sommaren 2017