Begravningsplatsen

Gravärenden sköts på Grankullas begravningsplats, adr. Bembölevägen 34. Begravningsplatsskötare är Nina Huttunen tfn 050 411 8658 nina.huttunen@grankulla.fi

Begravningsplatsen, som ägs och underhålls av Grankulla stad, finns i Kasabergsområdet. Begravningsplatsens areal är för närvarande ca 3,1 ha. På begravningsplatsen finns också en minneslund för spridning av aska. 

hautumaa2017

Reglemente för begravningsplatsen (pdf) (194.9 KB)

KARTA ÖVER BEGRAVNINGSPLATS (pdf) (299.8 KB)

  • Gravtaxor:

Gravtaxor 2019 (pdf) (266.6 KB)

Godkännande av planer för gravvårdar:

        Begravningsplatsskötare Nina Huttunen

        nina.huttunen@kauniainen.fi / tel. 050 411 8658