Begravningsplatsen

Gravärenden sköts på Grankullas begravningsplats, adr. Bembölevägen 34. Begravningsplatsskötare är Nina Huttunen tfn 050 411 8658 nina.huttunen@grankulla.fi

Begravningsplatsen, som ägs och underhålls av Grankulla stad, finns i Kasabergsområdet. Begravningsplatsens areal är för närvarande ca 3,1 ha. På begravningsplatsen finns också en minneslund för spridning av aska. 

hautumaa2017

Reglemente för begravningsplatsen (pdf) (194.9 KB)

KARTA ÖVER BEGRAVNINGSPLATS (pdf) (299.8 KB)

  • Gravtaxor:

Gravtaxor 2018 (pdf) (346.8 KB)

Godkännande av planer för gravvårdar:

        Stadsträdgårdsmästare Emmi Silvennoinen
        emmi.silvennoinen@grankulla.fi
        tfn 050 500 4128