Ängsblommor i Odenwallsparken

Grankulla har tillsammans med huvudstadsregionens andra kommuner förbundit sig till att sträva mot kolneutralitet till år 2030. I praktiken innebär detta, att vi förflyttar oss från grönområdens intensiva skötsel och byggande mot en mer planerad sparprincip och skyddande av dessa – metoderna utvecklas till möjligast ekologiska.

De park- och grönområdena var människorna rör sig och vistas mer aktivt, sköts fortsättningsvis hållbart och med hög kvalitet. Gräset och andra blommande växter kan man låta växa höga på områden, som inte är avsedda för vistelse: dessa är t.ex. vägkanter och diken, samt parkernas utkanter och ecotonal-zoner. Gräset och andra växter tillåts växa fritt och lämnas oklippt på följande områden:

  • Kasabergsvägen, storträskets sida
  • Sportvägen 9-15, stadens gatuområde
  • Vallmogårds backe
  • grönområdet från Forsellesvägen mot daghemmet
  • Ersvägens grönområde
  • Bembölevägens ”Jorvs backe” grönområden
  • Bensowsparken, dikets närliggande grönområden

Växtgrupperna planeras vara så lättskötta som möjligt, medan olika arter av naturväxter, de så kallade ogräsen, tillåts förekomma på fler områden. De efterlysta fjärilarna och pollineraren lockas av ett flertal vackra och olika ängsväxter som prästkragar, blåklockor, klöver, smörblommor och rallarros, men även de förtalade maskrosorna och tistlarna, samt de obehagligt stickande nässlorna, vilka är nässelfjärillarvernas viktigaste matväxt.

I flera växter som klassificeras till ogräs, lever faktiskt ett flertal olika fjärilsarters larvstadier. Visste du, att förutom de örtartade växterna, fungerar flera bladträd som vide, al, björk och asp som viktiga näringskällor för fjärilar? Vide är de facto en av den mest viktiga växt för mikroorganismer och en av de första som blommar för vårens pollinerare. Utanför gatuområderna, där naturligt och fritt växande buskar och träd inte formar synhinder eller besvär för trafiken eller gatuunderhållet, tillåts dem växa.

Om du har respons om att utveckla stadens grönområden ska du skicka e-post till registratur@grankulla.fi.

Om du har respons om grönområdenas underhåll ska du skicka e-post till kunnossapito@kauniainen.fi.

En grann liten blomsteräng invid byggnaden och parkeringsplatsen.
Ängsblom invid Sansinpellon päiväkotis parkeringsplats.