Trafikljus används för att kontrollera trafiken på ett säkert och smidigt sätt. Trafikljusen är framför allt avsedda för att förbättra säkerheten för trafikanter i alla åldrar. Då de olika trafikanvändarnas behov ska samordnas kan det leda till förseningar i trafiken och väntetider vid övergångsställena. Det här är en del av stadstrafiken och hela transportsystemets funktion.

I Grankulla finns fyra trafikljusstyrda korsningar i centrum och fem separata trafikljusstyrda övergångsställen, främst vid barnens skolvägar.
Trafikljusen vid korsningarna i stadens centrum är tidsstyrda och koordinerade. Dessutom är styrningen beroende av tiden på dagen – rusningstid, lugnare tid eller veckoslut. En av grundprinciperna för trafiksäkerheten i Grankulla är att om ett övergångsställe korsar två körbanor så ska övergången styras av trafikljus. Detta principbeslut har fattats för att säkerställa säkerheten för fotgängare och cyklister. Detta är orsaken till att Grankullavägen har flera korsningar med trafikljus.

Trafikljusen vid övergångsställena fungerar automatiskt och enligt trafikinformationen. Trafikinformation erhålls genom att fordonstrafiken registreras via induktionsslingor inbyggda i asfalten eller via radar från trafikljusen. Information om fotgängare och cyklister fås via tryckknapparna.

Trafikljusen i Grankulla

Du kan anmäla fel eller störningar i trafikljusen till kommuntekniken/underhållet per e-post: kunnossapito@kauniainen.fi eller telefon: 050 548 0391.