Liikennevalot

Liikennevaloja käytetään liikenteen turvalliseen ja sujuvaan ohjaamiseen. Liikennevalojen avulla halutaan parantaa ennen kaikkea kaiken ikäisten liikkujien turvallisuutta. Liikkujien eri tarpeiden yhteensovittaminen saattaa aiheuttaa liikenteessä viivästyksiä ja odotuksia suojateiden kohdalla. Tämä on osa kaupunkiliikennettä ja koko liikennejärjestelmän toimivuutta.

Kauniaisissa on 4 liikennevaloilla ohjattua risteystä keskustassa ja 5 erillistä liikennevalo-ohjattua suojatietä, lähinnä koulureittien varrella.

Keskustan risteyksien valot toimivat aikaohjauksessa ns. yhteenkytkentäperiaatteella. Lisäksi valojen toimintaan vaikuttaa onko kyseessä ruuhka-aika vain hiljaisempi päiväaika tai viikonloppu. Kauniaisissa on yhtenä liikenneturvallisuuden periaatteena, että jos suojatie ylittää kaksi ajokaistaa, niin ylitys ohjataan liikennevaloilla. Tämä periaatepäätös on tehty jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden turvallisuuden takaamiseksi. Tämä aiheuttaa sen, että Kauniaistentiellä on valo-ohjattuja ylityksiä tiheästi.

Suojateiden valot toimivat erillis- ja liikennetieto-ohjauksessa. Liikennetieto saadaan ajoneuvoliikenteeltä asfalttiin upotetuista induktiosilmukoista tai liikennevaloissa olevista tutkista. Tieto jalankulkijoista ja pyöräilijöistä saadaan painonapeista.

Liikennevaloristeysten sijainti Kauniaisissa

Liikennevalojen vioista tai häiriöstä voi ilmoittaa kuntatekniikan kunnossapitoon sähköpostitse: kunnossapito@kauniainen.fi tai puhelimitse: 050 548 0391.